"vien-chuc-se-khong-duoc-tang-luong-huu-len-15-do-la-nhung-doi-tuong-nao"( Có 1 Kết quả )
Có 2 đối tượng công chức, viên chức không tăng lương hưu lên 15% từ ngày 01/07/2024: Đó là ai?

Có 2 đối tượng công chức, viên chức không tăng lương hưu lên 15% từ ngày 01/07/2024: Đó là ai?

20/05/2024